Επικοινωνία

Κεντρικά Γραφεία
Gramm Pharmaceuticals
Εμπορία Φαρμάκων
Δημοκρατίας 43 Τ.Κ. 56224 Θεσ/νικη

Τηλ. 2310 760783,
Fax.2310 760714
Email: gramm@otenet.gr

Στοιχεία Επικοινωνίας

Κεντρικά Γραφεία
Gramm Pharmaceuticals
Εμπορία Φαρμάκων
Δημοκρατίας 43
Τ.Κ. 56224 Θεσ/νικη
2310 760783
FAX: 2310 760714
gramm@otenet.gr

Τα πνευματικά δικαιώματα όλου του υλικού που παρέχεται στην παρούσα ιστοσελίδα ανήκουν στη Gramm Pharmaceuticals.